Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sempozyumu

15-16 Aralık tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sempozyumunu gerçekleştirdik.

İlk gün öğleden sonrasında öğrenci arkadaşlarımızın hazırladığı çalıştaylar programda yer aldı. Bu çalıştaylar seçilen konularda 20 kişilik ekiplerle daha interaktif eğitim verilmesini sağlama amacı taşımaktaydı. Çalıştaylarımızın 7'si Türkçe, 1'i İngilizce olarak verildi. Çalıştaylarımız ise Feminizm ve Erkeklerin Rolü, Gender Based Violence, Engelli Kadınlar, Tıpta Kadın, Toplumsal Tabular ve Medya Etkisi, Kadının Aile ve Toplumdaki Yeri ve Kadın Hakları, Toplumun Yüklediği Cinsiyet Rolleri ve Geleneklere Yaklaşım, Bi+ Kadın idi.

Programda Birçok Önemli Başlık Yer Aldı!

Programda gördüğünüz gibi konuşulması gerekmesine rağmen konuşulamadığını düşündüğümüz, tabiri caizse kıyıda köşede kalmış konuları konuşma ve öğrenme fırsatı yakaladığımız bu sempozyumda konuşmacı olarak pek çok önemli isim yer aldı. Bu isimlerin öğrencilerle buluşabilmesindeki en önemli etmen Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve bu merkezin müdürü olan Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış idi. Merkezden de birçok hocamızın bizlerle buluştuğu bu sempozyumda katılımcılar konuyla ilgili güncel durumu öğrenirken akıllarındaki tüm soruları da sorma fırsatı yakaladılar.

Birçok Fakülteden Konuşmacı Bizlerleydi!

Tıp Fakültesi dışında da Sosyoloji gibi birçok bölümden konuşmacı bizlerleydi. Bu sayede tüm Türkiye'den katılımcılar tıp fakültesi dışından diğer fakültelerden hocalarla da buluşma fırsatı yakaladı. Ayrıca konuya tıbbi bakış açısı dışında insan bilimleri alanından da bir bakış açısıyla yaklaşabilme fırsatı bulduk.

8 Adet Öğrenci Çalıştayı da Programda Yer Aldı!

MEDISEP olarak hazırladığımız çalıştaylarla programa destek sağladık. Birçok farklı konuda hazırladığımız çalıştaylarda küçük gruplar halinde ve interaktif bir biçimde çalışma fırsatı yakaladık. Gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar Feminizm ve Erkeklerin Rolü, Gender Based Violence, Engelli Kadınlar, Tıpta Kadın, Toplumsal Tabular ve Medya Etkisi, Kadının Aile ve Toplumdaki Yeri ve Kadın Hakları, Toplumun Yüklediği Cinsiyet Rolleri ve Geleneklere Yaklaşım, Bi+ Kadın idi.

Çalıştay Çıktıları Son Oturumda Soruldu!

İlk gün öğleden sonra gerçekleştirilen çalıştaylarda interaktif tartışmalar sürecinde raporatörlerimizin tuttuğu raporlar derlenerek ikinci gün son oturumda bu çalıştayların çıktılarının sunumu yapıldı. Bu sayede birbirine paralel gerçekleşmiş olan bu çalıştayların hepsine içerik bazında herkes hakim olmuş oldu ve herkes sorularını sorma fırsatı yakaladılar.