Bir Tıp Öğrencisi Etik Bilgisini Nasıl Geliştirebilir? / How Can Medical Students Improve Their Ethical Knowledge?

Kaynaklar / Bibliography:

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik. Yunanca aslından çeviren: Saffet Babür. BilgeSu Yayınları. Ankara, 2007. (Aristotle, Nicomanian Ethics. Translated from original Greek language by Saffet Babür. BilgeSu Publications, Ankara, 2007.)