Tıp ve Hukuk Gözünden: Tıbbi Araştırmalar ve İnsan Hakları Konferans Serisi

1, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Kulübü ile farklı iki fakültedeki öğrencilere hitap edebilmek için öncekilerden farklı bir konferans serisi düzenledik. 200 katılımcının tıp ve hukuk fakültelerinden olması sebebiyle bilimsel araştırmaları multidisipliner bir yaklaşımla incelemek istedik. Konferans serileri Zoom üzerinden çevrimiçi katılım ile gerçekleşti.

İlk gün Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Cihan Yüzbaşıoğlu ile yapılan oturumda tıbbi araştırmaları hukuk yönünden ele aldık; bilimsel araştırmaların ulusal, uluslararası sınırları ve yaptırımları hakkında bir oturum gerçekleşti.

4 Şubat tarihli oturumda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Fulya Yaylacıoğlu’nun katılımı ile CRISPR teknolojisi ve gen düzenlemesinin bilimsel boyutu ele alındı.

5 Şubat tarihinde olan bilimsel araştırmaların etik boyutunu ele almayı hedeflediğimiz oturum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Çağrı Zeybek Ünsal’ın katılımı ile gerçekleşti. Tıp etiği ve bilimsel araştırma etiği hakkında genel bilgilerin verildiği bir konferans oturumunun ardından katılımcıları bir saatliğine karışık gruplara ayırdık. Her gruba bilimsel araştırmanın etik ve hukuki sınırları hakkında birer soru verildi. Katılımcılar 90 dakika boyunca aralarında tartışarak bu soru hakkında ortak bir cevap bulmaya çalıştılar, oturum sonunda ise bizlerle paylaştılar.

O günkü oturuma katılım gösteremeyen katılımcılardan bazıları bize bireysel olarak onlara ilettiğimiz başka sorular hakkında düşünce yazılarını ilettiler. Bu yazılara ek olarak katılımcıların genel bakış açısını ve oturumlar sırasında yaşanan bir düşünce farklılığı olup olmadığının değerlendirmelerini yaptık. Bütün bunların hepsini bir sonuç kitapçığı haline getirdik ve sizlerle paylaşıyoruz.