Tıp ve Erasmus

Herkese merhaba!

Bu yazıda tıp öğrencileri için Erasmus imkanları ve denklik koşullarından bahsediyor olacağız. Hem MEDISEP içerisinde hem de genel Türkiye’deki tıp fakülteleri bünyesinde aslında değişimler konusunda TurkMSIC Staj ve Araştırma Değişimi odaklı ilerlendiğini görmekteyiz ve bu değişimlerin parçası olmak da pek kolay olmuyor malesef.

Bu durumu aslında Tıp Eğitimi Tema Sorumlusu olarak tıp öğrencilerinin ERASMUS değişimiyle ilgili bir bilgi talebi aldığımda fark ettim. Bizlerin elbette ki farklı değişim imkanları var fakat araştırmaya çalışınca da toplu bilgilere ulaşamadığımdan MEDIBlog için bu yazıyı hazırlamaya karar verdim ve sizlerle edindiğim temel bilgileri paylaşacağım.

Hacettepe Üniversitesinde öğrenciler için ERASMUS programları 3 başlıktan oluşuyor: Öğrenim Hareketliliği, Staj Hareketliliği ve Gönüllülük Projeleri.

Eğer benim yurtdışında alacağım eğitim okulumda geçerli olsun istiyorsanız Öğrenim Hareketliliği beklentilerinizi karşılayamıyor. Gözlemleme fırsatı bulduysanız eğer, ülkemizdeki fakültelerin müfredatları bile birbirinden çok farklı, yurt dışında da bununla karşılaşmamızı oldukça doğal buluyorum. Elbette bize uygun olanlar da vardır, kesinlikle öğrenim hareketliliğine dahil olmak istiyorum derseniz üniversitemizin bununla ilgilenen birimlerine başvurmanızı tavsiye ederim.

Tıp öğrencileri de bu yüzden genelde staj hareketliliğini tercih ediyor. Zaten Tıp Fakültesinde ERASMUS konusunda araştırma yapmak istediğinizde de staj hareketliliğinden yararlanmış kişilerin deneyimlerine ulaşıyorsunuz. Bu noktada da daha çok internlük senesinin tercih edildiğini görüyoruz. Çünkü 4. ve 5. sınıflarda staj programları daha çok farklılık gösteriyor.

Tıpta diğer bölümlerden farklı olarak yarıyıl bazında değil de rotasyon sayısı ve süresine göre staj ayarlanabiliyor. Bu da staj konusunda bize bir esneklik kazandırıyor.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesine staj için 10 kişi alıyor. Diğer okulların da bu seviyede seyrettiğini farz edebiliriz çünkü okullara tek tek bakma şansımız yok. Bu yüzden gitmek istediğiniz ülkelerdeki okulların internet sitelerinde derin araştırmalar yapmanızı öneririm kontenjanlara ulaşmak için.

Şimdi de biraz ERASMUS değişimlerine katılma şartlarından bahsedeceğim. Buradaki bilgileri Hacettepe Üniversitesi internet sitesindeki Erasmus Uygulama el kitabından edindim.

İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır.

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)³ bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci⁴ olması,

 2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

  b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış

  1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

  2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

  c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

 3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

 4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir. Yükseköğretim kurumları, başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkezin koymuş olduğu ölçütlere uygun olmak kaydıyla taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak, belirlenen yeni taban puan, kontenjan sayısının en az 2 katı kadar başvuru alınabilmesini engellememelidir. Hiçbir durumda başvuru ilanına çıkıldıktan sonra taban puan yükseltilemez.

³Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

⁴Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Bu yazıda tıp Fakülteleri adına ERASMUS için bilgileri derlemeye çalıştım. Malesef bilgilere toplu ve açık şekilde ulaşmak çok zor. Burada değindiğim kısımların sizler için faydalı olmasını umuyorum.

Kaynakça

   http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/
   http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/duyurular/ogrenci_hareketliligi-13
   http://fs.hacettepe.edu.tr/abofisi/2022%20%C4%B0LANLAR/STAJ%20KOTA%20VE%20KONTENJAN%20.pdf
   http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/menu/ogrenci_hareketlilik_turleri-28
   http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/ogrencilerin_staj_hareketliligi-21