Cinsiyet Temelsiz Ebeveynlik Kitapçığı

Değerli MEDISEP ailesi,

Biz, ‘Gender-Neutral’ Ebeveynlik Çalışma Grubu olarak cinsiyeti temele almadan, eşitlikçi bir yetiştirme tarzının nasıl olabileceğini merak ederek bir araştırma yolculuğuna çıktık. Araştırdıkça ve cinsiyet ayrımının nasıl çocukluktan aşılanmaya başladığını gördükçe, bilgilerimizi sizlerle de paylaşmak istedik ve uzun çabalarla bir kitapçık hazırladık. Kitapçığımızda “Cinsiyet Temelsiz Ebeveynlik” konusunu ele aldık. Gerek ailede gerekse toplumda ebeveynliğin/ebeveynlik kültürünün alışık olduğumuzun dışında da ele alınabileceğini göstermek istedik. Kitapçığımızı okuyucuların kafalarına takılan noktaları aydınlatmak ve okuyucuları donanımlı hale getirmek için oluşturduk. Çünkü inanıyoruz ki “Cinsiyet Temelsiz Ebeveynlik”in yaygınlaştırılması ve toplumda kabul edilmesi için “bilgilendirilmek” ön koşuldur. Ancak ne yazık ki ailede işlenen cinsiyet belli bir tanım içine sıkıştırılmakta ve çocuklardan bu tanımı ezberlemeleri beklenmektedir. Cinsiyet kimi zaman sadece bedenle ilgili olarak ele alınmakta, kimi zamansa kişinin iradesi dışında olacak şekilde yansıtılmaktadır. Oysa inanıyoruz ki cinsiyet kimliği, kişilerin kendilerini ait hissettikleri ve özdeşim kurdukları cinsiyetlerini ifade eden bir tanımdır. O halde öncelikli mesele herkesi cinsiyet kimliği kavramı hakkında bilinçlendirmek olmalıdır. Bu bilinç ancak ailede ebeveynler örnek davranış sergilediğinde karşılık bulabilir. Ayrıca biliyoruz ki, çağın getirdiği atanmış cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği vb. tanımların herkes tarafından fark edilmesi ve yaşama geçirilmesi için çabalarımızı sürdürmeli ve daha çok kişiye ulaşabilmeliyiz. Bu kitapçığın da bizleri sizlere ulaştıracak araç olmasını umuyoruz.

Kitapçığımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.