Aşı Karşıtı Bireyler ile Doğru İletişim Kurmak

Sağlık çalışanı adayları olarak hastalarımız ile kurduğumuz iletişime çok önem vermemiz gerekiyor, zira bizim davranışlarımız onların kendileri için verdikleri kararlar üzerinde son derece etkilidir. İçinde bulunduğumuz bu dönemde karşı karşıya kaldığımız en hassas gruplardan bir tanesi aşı karşıtı bireylerdir. Aşılar COVID-19 pandemisinde hayati önem taşırken bu bireyleri aşılanmaya ikna etmek en büyük önceliklerimizden bir tanesidir.

Peki sizler aşı karşıtı bireyler ile karşılaştığınız zaman nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz? Öncelikle bunu ele almamız gerekir. Genellikle ilk aklımıza gelen yaklaşım makale veya istatistik gibi somut veriler sunup, bu bireylere sayısal olarak kendimizi anlatmaya çalışmaktır. Bu yaklaşım maalesef çoğu aşı karşıtı bireyde geri teper. Zaten aşı karşıtı bireyler arasında yükseköğrenim görmüş ve bu argümanları ekarte edebilecek birikime sahip insanlar da bolca bulunmaktadır. Meselemiz bilgisizlik ya da yanlış bilgilendirme değil, önce bunu anlamamız lazım. Meselemiz küçük küçük bir sürü faktörden oluşuyor aslında. Bireylerin yetiştirilme tarzları, gençliklerinde karşı karşıya kaldıkları sağlık sorunları, ve daha bir sürü psikolojik, dinsel, politik ve bilişşsel fakörler mevcut. Bu kişiler genellikle başka aşı karşıtı bireylerin anekdotlarını öne sürerler, onlarla empati kurarlar.

Yani siz ne kadar bilimsel veri sunarsanız sunun, sizin o tıbbi jargon ile yazılmış istatistikleriniz, çocuğu “aşılar yüzünden” otizm olmuş bir annenin feryadı kadar inandırıcı veya ikna edici olmayacaktır. Sizin bu kişilere bilgisiz, cahil, hatta aptal gibi davranıp onları aşıya itmeniz onları “devletin bilerek onları hasta etmek istediğine” veya “doktorların devletin piyonları olduklarına” inanmaya daha meyilli kılacaktır. Bu sebepten dolayı sizin yaklaşımınız da empati uyandıran, yumuşak bir yaklaşım olmalıdır. Unutmayın ki bu bireylerin büyük bir kısmının kendilerini bu şekilde düşünmeye iten travmaları veya yaşanmışlıkları bulunmaktadır. Onlara başka bir doktora sunduğunuz gibi güncel makaleler sunamazsınız.

Peki ne yapabilirsiniz? Öncelikle sakin olun ve hastanızı dinleyin. Düşüncelerinin altında yatan sebepleri dinleyin. Onlara aşılardan önceki hayatı hatırlatın. Aşı olmadıkları takdirde kendilerinin ve çocuklarının maruz kalabileceği rahatsızlıklardan yumuşak bir dille bahsedin. Onlara kendilerini dinlediğinizi ve yaklaşımlarını ciddiye aldığınızı mutlaka gösterin, çünkü bu bireyler esasında kendilerini ve çocuklarını korumaya çalışan insanlar ve kimse tarafından önemsenmediklerini hissediyorlar. Onlara kendilerini önemsediğinizi göstererek ve endişelerini yumuşak bir şekilde, bilimsel bir dil kullanmadan, aşağılamadan konuşursanız sizi dinlemeye daha meyilli olacaklarını fark edeceksiniz.