Tıp Eğitimi Teması

Salerno Tıp Okulu

“Tıp Eğitimi” alanı her bölgeye, ülkeye, hatta fakülteye göre çeşitlilik gösteren uygulamaları en ideal şekline getirmek için, aynı zamanda farklılıkları korurken denklik gibi kavramların da yok olmaması için, tıp fakültesi öğrencilerinin en verimli şekilde eğitim hayatlarını tamamlayabilmesi için çalışır.Tıp eğitimimiz, bizi yalnızca 6 yıl boyunca değil bir ömür boyu etkiler. Çünkü aldığımız eğitim; bizim hekimliklerimizi, dolayısıyla yaşam tarzlarımızı, bakış açılarımızı belirliyor, ve tabi ki bireysel etkileri dışında sağlık düzeyinin de kalitesini etkiliyor. Böylesine önemli bir konu üzerinde en çok etkilenen taraf olan bizlerin de elbette söz hakkı var. MEDISEP’te Tıp Eğitimi teması olarak, öncelikle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde, sonra da tüm Türkiye'de tıp eğitiminde öğrencilerin sorunlarını tıp eğitiminin 3 ana unsurundan biri olan karar vericilere çeşitli kanallar üzerinden ulaştırıyor, tıp eğitimini geliştirmek ve ideale ulaştırmak üzere kendi fakültemiz bazında TEBAD(Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD), TEÖK(Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu), dekanlık ve bu konuda çalışan,savunuculuk yapan herkesle çalışıyoruz. Ulusal çapta ise MEDISEP’in Tıp Eğitimi teması olarak EMSA, TurkMSIC, TEGED, TEBDAD gibi kurum ve kuruluşlarda da savunuculuk ve temsiliyet faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Thomas Eakins’in “The Gross Clinic” adlı eseri

Rembrandt’ın “Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi” adlı eseri

Tıp Eğitimi Teması, sadece tıp eğitiminin gelişimi konusunda değil aynı zamanda tıp öğrencilerinin ufkunun genişlemesi konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yüzden Tıp Eğitimi teması olarak farklı konularda da etkinlikler düzenliyoruz ve bu sene birbirinden önemli alanlarda çalışan diğer temalarımızla da birlikte çalışacağız. Bu yüzden Tıp Eğitimi temasının uçsuz bucaksız olduğunu ve bizleri geliştiren her konuda birlikte çalışabileceğimizi söylemek isterim.

Eğer siz de tek taraflı öğrenci temsiliyetine değil karşılıklı fikir alışverişi ve söz hakkı içeren temsiliyetlere ve öğrenci dahiliyetine inanıyor, bu konuda çalışmak üzere, kendi fakültemiz ve/veya ulusal alanda oldukça etkin ve bir şeyleri değiştirme gücü bulunan her türlü etkinliğin, çalışmanın ve diğer savunuculuk ve dahiliyet içeren işlerin bir parçası olmak istiyorsanız, ufkunuzu geliştirmek ve çeşitli konularda da çalışabilmek istiyorsanız, Tıp Eğitimi Teması tam size göre.Yazar:Elif Begüm Baran- Tıp Eğitimi Tema Sorumlusu