Sağlık Politikaları TemasıSağlık politikaları; sağlık sistemleri vasıtasıyla ulaşılması istenen bazı hedefler için verilen kararları, yapılan planları ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bu politikalar ve yol haritaları, uzun ve kısa dönemli birçok çıktı için gereklidir. Dolayısıyla MEDISEP’te bu sene kurulan Sağlık Politikaları teması da hastayı odağına alan ve zamanın koşullarına uyum sağlayabilen, hem yerel hem evrensel olarak sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşturulmasını ve bu amaçla politikaların belirlenmesini desteklemektedir. Dünya Sağlık Örgütü, bu politikaların ve çalışmaların ‘farklı grupların önceliklerinin ve rollerinin ana hatlarını oluşturduğunu’ dile getirmiştir (DSÖ, 2020) . Bu sene, MEDISEP Sağlık Politikaları olarak çalışma alanlarımızı ve önceliklerimizi Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve EA4 sistemi çerçevesinde belirlemeye önem veriyoruz. Bunlardan bazıları teletıp ve yapay zeka kapsamında sağlık sistemlerinin geleceği, evrensel sağlık hizmeti, politika raporu yazım süreci ve sağlık politikaları çerçevesinde yapılan savunuculuk etkinlikleridir.

https://www.careinsurance.com/blog/health-insurance-articles/follow-a-simple-online-process-to-renew-your-health-insurance-policy

Topluluğumuz içerisinde politika raporu ve bildiri yazımı süreçleriyle ilgili bilgilendirici aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Buna ek olarak, sosyal medya farkındalık çalışmaları ve kampanyaları ile de çalışma alanlarımızla ilgili düzenlenen etkinlikleri ve toplanan bilgileri paylaşmayı planlıyoruz. EMSA Sağlık Politikaları teması; sene içerisinde ‘E-Policy 101’ isimli, EMSA üyelerine politika raporu yazımı ve uygulanma süreci hakkında bilgi vermek amaçlı bir etkinlik düzenlemiş, ve teletıp ile ilgili birçok girişime katkıda bulunmuştur. Bu eğitimin FMO’lar çapında da uygulanması amaçlanmakta ve bu hedef doğrultusunda hazırlanan sunumlar da düzenlenmektedir. Eğitimi biz de MEDISEP üyeleri için düzenlemeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bu Sağlık Politikaları takımı ile EMSA Sonbahar Genel Kurulu’nda tartışılmak üzere iki tane politika raporu yazmış bulunuyoruz. Bu politika raporlarından biri , tıp öğrencilerinin pandemi gibi acil durumlar için yeterli becerilere sahip olmasını sağmayı amaçlamakta, diğeri ise teletıp araçlarını kullanarak kronik hastaların bakımının sağlanması hakkındadır.

https://www.policymedical.com/new-developments-within-healthcare-policy-management-software-contracts-forms/

Sağlık politikaları temasının, MEDISEP üyelerinde savunuculuk faaliyetleri hakkındaki farkındalığı ve ilgiyi artırmakta, öğrencilerin sesini politika süreçlerine taşımakta öncü olmasını umuyoruz!Yazar: Lara Onbaşı - Sağlık Politikaları Tema Sorumlusu