KIRMIZI EĞİTİM SERİSİ

13 ve 14 Şubat 2021 tarihlerinde MEDISEP Cinsel Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet teması olarak altı oturumdan oluşan bir seri organize ettik. 80 aktif katılımcının katıldığı iki günlük online konferans serimizi Zoom üzerinden tamamladık. Cinsel sağlık ve üreme sağlığını korumamız için temel bilgiler, bu alanda hak temelli savunuculuk yaparken dikkat etmemiz gerekenler ve yanlış bilinen doğruları alanında uzman konuşmacılardan öğrendik.İlk oturumda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD’den Prof. Dr. Işkın Pınar Zarakol’un katılımı ile “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” hakkında genel bilgileri öğrenip tedavilerinde dikkat edilmesi gerekenler ve bulgularının neler olduğunu öğrendik..

İkinci oturumumuzda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’den Doç. Dr. Nejat Özgül’ün anlatımıyla “Korunma Yolları ve Doğum Kontrol Yöntemleri” hakkında bilgilendirici bir sunumla temel özellikleri öğrenip halkın bu yöntemlere bakış açısını ve yanlış bilinenleri dinledik.

Üçüncü ve günün son oturumunda Dağlar Çilingir’in katılımıyla “Gençlerde Cinsel Hak Savunuculuğu”nun nasıl olduğunu ve genç savunucuların savunuculuk kimlikleriyle yaşadıklarını, düşüncelerini paylaştığı interaktif bir oturum düzenledik.Üçüncü ve günün son oturumunda Dağlar Çilingir’in katılımıyla “Gençlerde Cinsel Hak Savunuculuğu”nun nasıl olduğunu ve genç savunucuların savunuculuk kimlikleriyle yaşadıklarını, düşüncelerini paylaştığı interaktif bir oturum düzenledik.

İkinci gün, dördüncü oturumumuzda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD’den Arş. Gör. Dilek Özge Erdem’in sunumuyla “İstemli Gebelik Sonlandırma ve Hukuk” başlığıyla başta ülkemiz olmak üzere ülkelerin kürtaj politikalarını konuştuk ve birer hekim adayı olarak meslek hayatımızda dikkat etmemiz ve yapmamız gerekenleri öğrendik.

Beşinci oturumda Kaos GL Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı ve Kaos GL Dergisi Editörü Umut Güven’in anlatımıyla “Fobi Karşıtı Oturum”u tamamladık. LGBTİ+’larla ilgili temel kavramların üzerinden geçip fobinin temellerini ve neler olduğunu öğrendik.

Son oturumuzda Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’den Uzm. Dr. Müjdegül Karaca “Sözde Kızlık Zarı: HİMEN” oturumunu verdi. Aynı zamanda Cinsel Sağlık Uzmanı olan hocamızla kızlık zarı ile ilgili mitleri, himenin ne olduğunu ve ayırıcı tanı olarak nasıl muayene edildiğini öğrendik.Tüm konuşmacılarımıza verdikleri oturum için teşekkür ederiz. Ön test ve son teste dayalı çıktı kitapçığını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.