Hareket mi Bizi Unuttu, Biz mi Onu? / Who Forgot the Other: We or Movement?

Kaynaklar / Bibliography:

  • https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/fiziksel-aktivite/fiziksel-aktivite-neden-onemli.html
  • KAYA NOĞAY Ayşe Emel, ÖZEN Mehmet, Fiziksel Aktivite Anketinin Türkçe Uygulanması ve Geçerliliği, Konuralp Tıp Dergisi 2019