Ergen ile Sağlıklı İletişim Prensipleri / Principles of Healthy Communication With Adolescents

Kaynaklar:

 1. Çuhadaroğlu F. Adölesanda psikolojik gelişim özellikleri. Katkı Pediatri Dergisi 1996; 5:783-788.
 2. Pataki CS. Normal ergenlik. Aydın H, Bozkurt A (Çev.ed). Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Ankara: Güneş Kitabevi, 2007: 3035-3043.
 3. Steinberg L. Adolescence. Çok F (Yayıma hazırlayan). Ergenlik, İmge Kitabevi, 2007.
 4. Williams JM, Dunlop LC. Pubertal timing and self-reported delinquency among male adolescents. J Adolesc 1999; 22(1):157-71.
 5. Crouter AC, Manke BA, McHale SM. The family context of gender intensification in early adolescence. Child Dev 1995; 66(2): 317-29.
 6. Kuruoğlu AÇ. Ergenlik dönemi. Aysev AS, Taner YI (ed). Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul: Golden Print, 2007: 189-206.
 7. Günçe G. Çocukta Zihin Gelişimi: Piaget Kuramına Toplu Bakış. Ankara: Baylan Matbaası, 1973.
 8. Anlar B. Ergenlerde beyin gelişimi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2001; 8(3): 163-168.
 9. Steinberg L. Cognitive and affective development in adolescence. Trends Cogn Sci 2005; 9(2): 69-74.
 10. Odağ C. Ergenler, Bizi Örnek Alanlar Örnek Aldıklarımız. İzmir: Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı Yayınları, 2005.
 11. Kroger J. The role of historical context in the identity formation process of late adolescence. Youth Soc 1993; 24: 363-376.
 12. Yörükoğlu A. Gençlik Çağı. Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar. İstanbul: Özgür Yayınları, 2004