Bir Ev Sahipliği Daha!

22-23 Şubat tarihlerinde Türk Tıp Öğrencileri Birliği Desteklenmiş Projelerinden Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Projesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Proje ve Girişimler Destek Birimi, TurkMSIC bünyesinde yeni projelerin yazılması, var olanların yürütülmesi ve yerel birlik seviyesinde savunuculuk yürütülüp farkındalığın oluşturulması ile ilgili çalışan bir bölümdür. Bu birim yıl boyunca yeni proje yazımlarıyla ilgilenir, desteklenmiş projelerin süreçlerini yürütür, yurtiçi/yurtdışı tanıtımlarını yapar ve yıl boyunca farkındalık ve savunuculuk faaliyetleri yapar. Şuanda Proje ve Destek Birimi’nin aktif çalışan 5 tane desteklenmiş projesi vardır. Bunlar: Ayırıcı Tanı: Çocuk İstismarı ve İhmali, İki Elin Sesi, Sağlığa Adım At, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ve Sağlık Turnesi’dir.

Bu desteklenmiş projelerden Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Projesi'nin çalıştayında konu bilimsel ve psikolojik alanlarca ele alındı ve hekim adayları birçok hekimle ve STK'lardan konuşmacılar ile bir araya geldiler.

Materyal Bazında Oldukça Zengin Bir Ev Sahipliği Oldu!

Hazırladığımız materyaller katılımcılarımız tarafından oldukça fazla beğenildi ve ilgi gördü. Sene başından beri aldığımız ev sahipliklerinde tasarımlarımızla dikkat çeken ekibimiz bu serisine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Çok Önemli Hocalarımız Konuşmacı Olarak Yer Aldı!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Alev Özön konuşmacı olarak bizlerleydi. Tıbbi açıdan çok önemli konuları aktardığı oturumu katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Alev Hocamız dışında konuşmacı olarak yer alan diğer önemli isimlerden birisi ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Selma Karabey hocamızdı. Hocalarımız dışında birçok STK'dan da konuşmacılar bizlerleydi!